YÖRESEL ÜRÜNLERİN GÜNCELLENMESİ

               Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Genelge kapsamında gerekli çalışmalar yapılarak ilimizdeki yöresel ürünler tespit edilmiş ve Kütahya İli Yöresel Ürünler Raporu hazırlanmıştır. Öte yandan, ilgili Genelgede ''iki yılda bir aralık ayında, ilan edilmiş yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçilerin listesinin güncellenmesi'' gerektiği belirtilmektedir. Bu itibarla, daha önce tespit edilen yöresel ürünlerin güncellenmesi çalışmasında Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Ticaret Borsası görüşleri alınarak ürün, üretici ve tedarikçi listesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Anılan yönetmeliğin 12'nci maddesinin 4'cü fıkrası kapsamında 7 gün içerisinde itiraz edilmediği sürece ilgili liste kesinlik kazanacaktır.   

http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5c1359c5ddee7d3ed416c4dd/yöresel ürünler güncelleme.xlsx