VALİ ŞERİF YILMAZ'IN 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ MESAJI

VALİ ŞERİF YILMAZ'IN 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ MESAJI

Dünyadaki hızlı gelişme; hayatın her alanında olduğu gibi üretim, pazarlama ve tüketim alanında da kendini göstermektedir. Bu durum, tüketicinin korunması kavramını hem dünyada hem de ülkemizde önemli hale getirmiş ve özel bir hukuk dalı olan tüketici hukuku hayatımıza girmiştir.

Tüketicinin korunması kavramı dünyada son yüzyılda önem kazanmış olmakla birlikte, “Bizi aldatan bizden değildir” felsefesini benimsemiş bir inancın mensupları olarak bizim tüketicinin korunması alanında geçmişten günümüze köklü geleneklerimiz, sözlü ve yazılı kurallarımız bulunmaktadır. Anadolu’da oldukça yaygın biçimde faaliyet gösteren Ahilik Teşkilatı’nın işleyişi esas olarak üretimin kalitesine ve imalattan tüketime belli standartların konulmasına ve bu standartların korunmasına dayanmaktadır. Yine II. Bayezid döneminde Türk örf ve adetleri ile İslâm hukukuna göre hazırlanan “Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisab Kanunnameleri” dünyada tüketici haklarını koruyan ilk kanun olarak bilinmektedir.

Günümüzde de aynı hassasiyet gösterilmekte, tüketicinin korunmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Anayasamızın 172’nci maddesinde yer alan “devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmü ile tüketicinin korunması konusu devlet güvencesine alınmıştır. Anayasamızın bu hükümleri doğrultusunda son olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından bu Kanunun uygulama yönetmelikleri hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Ülkemizde tüketicinin korunmasına yönelik yapılan hukuki düzenlemeler neticesinde tüketicilere dünya standartlarında koruma sağlanmış ve tüketicilerin hak arama yolları kolaylaştırılmıştır.

Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere tüketici hakem heyetleri kurulmuştur. Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler ilimizde de etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Bu alanda biri il merkezimizde olmak üzere toplam 13 tüketici hakem heyeti ilimiz genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tüketici şikâyetlerinin tüketici sorunları hakem heyetlerine doğrudan aktarılmasını, şikâyetlerin inceleme ve değerlendirme aşamalarının internet üzerinden takip edilmesini ve sonuçlarının sorgulanmasını sağlamak amacıyla Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS)hizmete sokulmuştur. Bu sistem sayesinde tüketiciler, şikâyet ve başvurularını internet üzerinden yapabilmektedir.

Bu günün ilimizde, ülkemizde ve bütün dünyada tüketici haklarının korunması ve bu haklara saygı duyulması konusunda vesile olmasını diliyor, bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü’nü tebrik ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.
 

Şerif YILMAZ
Kütahya Valisi