Anonim Şirketler

 

 

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL MÜRACAATINDA  İSTENİLEN BELGELER

   1-  Dilekçe
   2-  Gündem
   3-  Yönetim Kurulu Kararı (noter Tasdikli veya İmzaya Yetkili Kişiler
      tarafından Aslı gibidir Tasdikli)
   4- İmza Sirküleri (İmzaya Yetkili Kişilerin)
   5- Mevcut Yönetim Kurulunun tescilinin yayınlandığı Ticaret Sicil
    Gazetesi
   6- Temsilci Ücret Makbuzu
  (T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şube 627 406 65- 5001 Nolu Hesap                    Hafta İçi     154,80.-TL
    Hafta sonu ve Tatil Günleri için 206,40.TL

  - Her toplantı yılı için ayrıca ücret yatırılacaktır.

  - İlanlı Toplantılarda ayrıca Genel Kurul İlanına ait Ticaret sicil Gazetesi,                Mahalli Gazete (İlan yapılmışsa)  ve hissedarlara gönderilen taahütlü mektup       listesi.Anonim Şirket Genel Kurulları İçin Bakanlık Temsilci Talebi dilekçesi; 
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5bffc4bdddee7dd744dd6140/A.Ş. Temsilci Talebi.docx


Anonim Şirket Vekaletname Örneği; 
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5bffc4bdddee7dd744dd6140/Vekaletname.docx


Anonim Şirket Genel Kurul Tutanak Örneği;

http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5bffc4bdddee7dd744dd6140/A.Ş. TUTANAK.docx


Anonim Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunanlar Listesi;
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5bffc4bdddee7dd744dd6140/hazir_bulunanlar_listesi (1).docx


Anonim Şirket Bilgi Formu;
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5bffc4bdddee7dd744dd6140/Şirket bilgi_formu.doc