SINAV SONUÇ DUYURUSU

SINAV SONUÇ DUYURUSU

T.C.
KÜTAHYA VALİĞİ
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇ DUYURUSU


696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ‘NİN 127. MADDESİNİN; GEÇİCİ 23. VE 24.
MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ İÇİN
06.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN SINAV SONUÇ DUYURUSU 

 
           24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in “Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı ” başlıklı 14. Maddesi gereği  Sınav Kurulunca yapılan sınav sonucuna ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Açıklanan Sınav sonucuna  aynı tebliğin 15. Maddesi gereği 7 gün içinde yazılı olarak aşağıdaki adrese İtiraz edilebilir.
            İlan olunur. 12.03.2018
 

 
 
Sınav Tarihi Sıra No Adı Soyadı Sınav Sonucu
06.03.2018 1 Mustafa OLGUR BAŞARILI
 
 
 
 

SINAV SONUCUNA İTİRAZ EDİLEBİLECEK ADRES:
Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü
Valilik Hizmet Binası Kat:3 KÜTAHYA