SINAV İLANI

SINAV İLANI

 
T.C.
 KÜTAHYA VALİLİĞİ
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU


 
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ‘NİN 127. MADDESİNİN; GEÇİCİ 23. VE 24. MADDESİ GEREĞİ
TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ İÇİN YAPILACAK SINAV DUYURUSU 


 
                24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23.ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in “Sınav Kurulunun Teşkili” başlıklı 13. Maddesi gereği kurulan Sınav Komisyonun kararı sonucunda belirlenen sınava ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

                İlan olunur. 28.02.2018
   
 
Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Sınav Şekli Sınav Süresi
  06.03.2018  10:30   Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü
  Valilik Hizmet Binası Kat:3 KÜTAHYA
 Yazılı Sınav  40 Dakika