Kurumsal Duyuru

                    İLAN
 
           696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Başvuru Sonuçları
 
          24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen, sınava katılmaya hak kazanan kişi listesi aşağıda gösterilmiştir.
 
          İlan olunur. 14.02.2018
 
                                                                                
                      ADI SOYADI                       BAĞLI OLDUĞU FİRMA                                  GÖREVİ                            BAŞVURU DURUMU     

Mustafa OLGUR                   Özay Grup Tem. Gıda İnş.                             Temizlik                                     Kabul
 San. ve Tic .Ltd. Şti.