KÜTAHYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TANITIMI EYLEM PLANI

İşbaşı Eğitim Programı

İşsizliğin azaltılmasında başarılı bir model olan İşbaşı Eğitim Programı ana bilgileri verilmiştir:
1-Amaç: Programın amacı; katılımcıların işyerlerinde bilfiil çalışarak ve uygulama yaparak meslek edinmelerinin veya mesleki beceri elde etmelerinin sağlanması, sonucunda istihdama kazandırılmalarıdır.
2-Kapsam: En az iki sigortalı işçi çalıştıran özel sektör işyerleri; programın uygulanması için İŞKUR’a müracaat edebilecektir.
3-Süre: İşbaşı Eğitim Programı azami 12 ay süreyle uygulanabilecektir. Katılımcılar; günde 8 saat ve haftada 45 saati ve haftada 6 günü aşmayacak şekilde program kapsamında çalıştırılabilecektir.
4-İstihdamı Muhafaza: Programı uygulamak isteyen işyerlerinin programın başlangıç tarihindeki çalışan sayısını programın bitiş tarihinde de muhafaza etmesi gerekmektedir.
5-Kontenjan: Programa katılacak katılımcı kontenjanı işyerinin programa başvuru tarihindeki çalışan sayısının %10 ‘u kadardır. (Örnek: Programın başlangıç tarihinde işyerinde 14 çalışan bulunmaktadır. İşyerinin talep edebileceği katılımcısı sayısı (14*%10=1,4) 2’dir.)
6-Taahhüd: İşveren tarafından katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir.
7-Şartlar: Katılımcıların İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak, emekli olmamak şartlarını taşıması gerekmektedir.
8-Ödemeler: Katılımcılara programa katıldıkları her fiili gün için 50.-TL katılımcı zaruri gideri aylık olarak ödenmektedir.
9-Primler: Program süresince katılımcılar adına genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalıkları primleri Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılmaktadır.
10-Sertifika: Programı tamamlayan katılımcılara İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilecektir.
11-Teşvik: Program sonucunda istihdam edilen katılımcıların ve işverenlerin belirli şartları taşıması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işveren prim teşviki uygulanacaktır.(Kaynak: 2016/1 SGK Genelgesi)
12-Yardım: İşyerleri katılımcılara program süresi boyunca yemek, yol, yakıt vb. yardımlarda bulunabilecektir. İşverence yapılan ödemeler her bir katılımcı itibariyle ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde aylık brüt ücretin yarısını aşmayan tutarları gider olarak indirilebilecektir.
-------