İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ İLE İLGİLİ YETKİ BELGELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI.

 İLİMİZDE İLK YETKİ BELGELERİ VERİLDİ
 
     Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği hükümlerine göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli şartları yerine getirerek yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.
    Söz konusu yönetmelik kapsamında başvurularını yapan ve gerekli şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlara yetki belgelerini vermek üzere Kütahya Valiliği Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Halil İbrahim ERTEKİN ve İl Müdürümüz İsmail Hakkı UYGUN' un katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda ilimizde ikinci el motorlu taşıt ticaretine yönelik bir değerlendirme yapıldı.