KOOPERATİFÇİLİK

Kooperatif Kuruluş Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Kooperatif Anasözleşme  Değişikliği Sırasında İstenilen Evraklar Kooperatif Genel Kurul Müracaatında İstenilen Evraklar
 1- 6 adet Ana Sözleşme
 2- Kuruluş Bilgi Formu
 3- Taahütname (Kurucuların aynı amaçla          başka bir Kooperatife üye olmadıklarına        dair)
 4- İlk Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine       ait Adli Sicil Belgeleri
 5- Kuruluş sermayesinin en az 1/4 'ünün          bir   bankada, kurulmakta olan kooperatif      adına   açılan özel hesaba yatırıldığını          gösteren   dekont 
 1- Dilekçe
 2- Anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç               duyulduğuna ilişkin gerekçeli Yönetim Kurulu       kararının Noter Tasdikli bir örneği
 3- Yönetim Kurulu imzalı eski ve yeni hali                  imzalanmış 6 adet değişiklik metni
 4- Kooperatifin Kuruluş ilanının yayımlandığı             Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği
 5- Yönetim Kuruluna ait imza sirkülerinin bir              örneği
 6- Kooperatifin yürürlükteki anasözleşmesinin           örneği
 7- Kooperatife ait güncel bilgileri içerir bir adet          bigi formu
 1- Dilekçe
 2- Gündem
 3- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınanTemsil               (Yetki) Belgesi
 4- Yönetim Kurulu Karaı
 5- Temsilci Ücreti Makbuzu (2018 Yılı için Mesai       saatleri dahilinde 51,50.TL, Mesai Harici,               Hafta sonu ve Resmi tatil günlerinde                     103,00.- TL                 
 - Ortak sayısı 75 'in Üzerinde olan kooperatifler        için 2 temsilci görevlendirilicektir.)
    İlanlı toplantılarda Taahütlü Mektup Listesi            veya elden tebliğ listesi, Genel Kurul ilanına          ait mahalli gazete (ilan yapılmışsa)
 


Kooperatif Kuruluş Formu için tıklayınız.
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5bb71627ddee7df49804c925/kooperatif formlar.docx

Kooperatif Kuruluş Dilekçe Örneği için tıklayınız.
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5b62a915ddee7dd9e8e83716/KURULUŞ DİLEKÇESİ.docx

Yazılı Tahahütname için tıklayınız.
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5b62a915ddee7dd9e8e83716/Yönetim Denetim Kurulu Taahhütname.docx

Kooperatif Genel Kurul Müracat Dilekçesi
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5b62a915ddee7dd9e8e83716/KOOPERATİF GENEL KURUL MÜRACAT DİLEKÇESİ.docx

Kooperatif Anasözleşme Değişikliklik Tablosu için tıklayınız.
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5b62a915ddee7dd9e8e83716/ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU.docx

Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu için tıklayınız.
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/5b62a915ddee7dd9e8e83716/KOOP.VE ÜST KRLŞ.GN.DURUM BİLDİRİM FORMU.docx