6502 Sayılı Kanun Kapsamında 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Duyuru

6502 Sayılı Kanun Kapsamında 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Duyuru

6502 Sayılı Kanun Kapsamında 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Duyuru

03/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun “İdari para cezası” başlıklı 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 1/1/2017 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 3,83 (üç virgül seksenüç) oranında artırılarak uygulanacaktır.
 
 
Genel Esasların İhlali Durumunda İşlem Başına İdari Para Cezası Uygulanıyor.
 
Buna göre, 6502 sayılı Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri ve Kanun’da düzenlenen mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası miktarı 232 TL’den 240 TL’ye çıkarılmıştır.
 
 
Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri
 
Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası 1.162 TL’den 1.206 TL’ye çıkarılmıştır.
 
Bununla beraber, ön ödemeli konut satışı ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri hükümlerine aykırı her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası da 1.162 TL’den 1.206 TL’ye çıkarılmıştır. 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına uygulanan ceza miktarı 24.140 TL olarak belirlenmiştir. Yapı ruhsatı almadan tüketicilerle ön ödemeli konut veya devre tatil sözleşmesi yapan satıcılar hakkında uygulanan ceza miktarı ise 120.706 TL’ye yükseltilmiştir.
 
 
Üyelik Aidatı Olmayan Kredi Kartı
 
Aidatsız kredi kartı çıkarmayan kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 6.035.332 TL’ye yükseltilmiş olup, 30 konut ve üzeri inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut veya devre tatil konutu satıcılarına da 603.532 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
 
Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklamlar
 
Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 12.070 TL, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 241.413 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 120.706 TL, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 60.353 TL yerel düzeyde radyo veya süreli yayın aracılığıyla gerçekleşmiş ise 6.034 TL idari para cezası uygulanacaktır.