20. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ

DUYURU İLANI
 
20. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ
 
 
Bilinçli Tüketicileri, Üreticileri, Satıcıları ve Tüketicileri Koruyan Kuruluşları Bekliyor.
 
            Tüketicinin bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2016 yılı faaliyetleri dikkate alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca aşağıda isimleri yazılı 6 dalda ‘Tüketici Ödülleri’ verilecektir. 
 
 
                                     20.Geleneksel Tüketici Ödülleri Dalları :
 
A-        Bilinçli Tüketici Ödülü
B-        Yazılı Basın Tüketici Ödülü
C-        Radyo-Televizyon Programı Ödülü
D-        Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü
E-        Bilimsel Çalışma Ödülü
F-        Tüketici Özel Ödülü
 
Kişi ve kuruluşlar yukarıda dalları belirtilen ‘Tüketici Ödülleri’ne doğrudan aday olabilecekleri gibi diğer kişi ve kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilir. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr  adresli web sitesinden, (0 312) 449 44 11 – (0 312) 449 44 73 numaralı telefon ve Valiliğimiz (Ticaret İl Müdürlüğü’nden)  (0 274) 226 20 33  nolu telefonumuzdan bilgi alınabilir.
 
Başvuruların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilmek üzere en geç 17.01.2017 Salı günü saat 17.30’a kadar “Kütahya Ticaret İl Müdürlüğüne veya 27 Ocak 2017 Cuma günü saat 17.30 a kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) Eskişehir Yolu 9.km No:151 Ek Bina 3.kat Oda:337  Çankaya/ANKARA adresine bizzat veya postayla yapılarak Müdürlüğümüze bilgi verilmesi  gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.